MỞ LỚP HỌC LÁI XE NÂNG HÀNG TẠI HÓC MÔN

Mở Lớp Học Lái Xe Nâng Hàng Tại Hóc Môn Tên nghề : Lái xe nâng hàng Trình độ đào tạo : Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  Có sức khỏe,...
Chi tiết

LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 TẠI HÓC MÔN

Lớp Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 4 Tại Hóc Môn I. Đối tượng huấn luyện nhóm 4 là ai? Nhóm 4: Người lao động không thuộc c...
Chi tiết

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Học thạc sĩ quản trị kinh doanh sau ra làm gì? 1. Học xong các bạn sẽ có một vị trí ...
Chi tiết

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VĂN BẰNG 2 CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI HÓC MÔN

Tuyển Sinh Cao Đẳng Văn Bằng 2 Công Tác Xã Hội Tại Hóc Môn Trình độ đào tạo:  Cao Đẳng Ngành Đào Tạo:  Công Tác Xã Hội Loại hình đ...
Chi tiết