Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình

THÔNG BÁO V/v Mở Lớp Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình – Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng I.  Mục đích khóa học chỉ ...
Chi tiết

Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 5

Mở Lớp Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 5 Hiện nay theo nghị định mới nhà nước đã ban hành điều luật quy định nghiêm ngặt trong vấn...
Chi tiết

Sơ Cấp Nghề Kỹ Thuật Điện Lạnh

Sơ Cấp Nghề Kỹ Thuật Điện Lạnh      Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt   liên tục khai giảng các lớp sơ cấp nghề kỹ thuật điện lạnh. Các lớ...
Chi tiết

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44 Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, ngày 24/6/2016, thủ tướng chính p...
Chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRÊN CAO

KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRÊN CAO Trong môi trường làm việc trên cao luôn ẩn chứa các mối nguy dẫn tới tai nạ...
Chi tiết

Thông Báo Khai Giảng Lớp Trắc Địa Công Trình

Thông Báo Khai Giảng Lớp Trắc Địa Công Trình I. Đối Tượng Tham Gia Khóa Học: Những cán bộ hiện đang công tác trong các lĩnh vự...
Chi tiết