Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

1. Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. 2. Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức ...
Chi tiết

ĐÀO TẠO VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC-CHỨNG CHÌ SAU 1 NGÀY

1. Các kiến thức cơ bản Stt Nội dung Yêu cầu cần đạt 1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt và truyền nhiệt. Làm cho người học ...
Chi tiết

AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC

1. Những nguy cơ mất an toàn - Nổ áp lực (nổ vật lý): do kết cấu và vật liệu chế tạo lò hơi không đảm bảo an toàn; không có chế độ kiểm tra ...
Chi tiết