Đào Tạo NV Phục Vụ Phòng Khách Sạn

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN Trong xu thế hội nhập và phát triển ngày nay, lĩnh vực du lịch - dịch vụ đang trở thành một tro...
Chi tiết

Đào Tạo Nghiệp Vụ Bàn Bar

Lớp nghiệp vụ phục vụ bàn bar Ngày nay sự giao lưu của các nền văn hóa không ngừng dẫn đến sự  ra đời của các hệ thống nhà hàng mang pho...
Chi tiết

ĐÀO TẠO KT CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI I. GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loạ...
Chi tiết